The Jelq Exercise For Natural Penis Enlargement

Büntetőjogi képviselet – személy elleni bűncselekmények

Irodánk védőügyvédi képviseletet vállal személy elleni bűncselekmények gyanúja esetén indult büntetőügyekben. A legfontosabb és leggyakrabban előforduló ilyen jellegű bűncselekmények közé tartoznak az alábbi tényállások:

-         emberölés

-         anyagi vagy erkölcsi okból elkövetett csecsemő gyilkosság

-         az áldozat beleegyezésével történő emberölés

-         öngyilkosságra rábírás vagy abban való segédkezés (öngyilkosságban közreműködés)

-         verés

-         testi sértés (mind a két formája: könnyű, súlyos)

-         nem szándékosan elkövetett emberölés

-         garázdaság

-         gondatlanságból elkövetett emberölés

-         gondatlanságból elkövetett testi sértés

-         kiskorú vagy cselekvőképtelen személyek elhanyagolása

-         segítségnyújtás elmulasztása

-         becsületsértés, rágalmazás

-         rabszolgaságba vagy szolgaságba taszítás vagy abban való tartás

-         gyermekprostitúció

-         gyermekpornográfia

-         emberrablás

-         szexuális erőszak és csoportos szexuális erőszak

-         kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélés, kiskorú megrontása

-         erőszak

-         bűncselekmény elkövetésére kényszerítés erőszakkal vagy fenyegetés útján

-         cselekvőképtelen állapot előidézése erőszakkal

-         magánlaksértés

-         magánéletbe történő jogellenes beavatkozás

-         levéltitok megsértése

-         üzleti titok megsértése