The Jelq Exercise For Natural Penis Enlargement

Végrehajtás

Végrehajtásra a nem vitatott, meghatározott összegű követelések esetében, a teljesítési határidő leteltét követően végrehajtható okirat alapján kerülhet sor. Az eljárás az adós vagyonának lefoglalásával indul. Az olasz polgári peres eljárásról szóló törvény 474. §-ának értelmében végrehajtható okiratok a következők:

  1. az ítélet, a határozat és más okirat, amely törvény alapján kifejezetten végrehajtható;
  2. a pénzben kifejezett vagyoni kötelezettségvállalással kapcsolatos hitelesített magánokirat, a váltó, valamint más hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely törvény alapján kifejezetten végrehajtható;
  3. a közjegyző vagy más, a törvény alapján felhatalmazott hivatalos személy által kiállított okirat.

A végrehajtható okirat birtokában segítséget nyújtunk ügyfeleinknek a végrehajtási eljárás (ingó, ingatlan vagy …) során Olaszországban, valamint a magyar ügyvéd irodákkal folytatott közvetlen és folyamatos együttműködésnek köszönhetően Magyarországon is. Emellett a különböző európai országban tevékenykedő kollégák közreműködésének köszönhetően lehetőség van végrehajtási eljárást indítani számos európai országban.