The Jelq Exercise For Natural Penis Enlargement

Jogi megjegyzések

A honlapon található szövegek, információk és egyéb közzétett adatatok, valamint más weboldalakra vezető linkek csupán informatív jellegűek, és nem hivatalos célt szolgálnak. Davide Sacco ügyvéd nem vállal semmilyen felelősséget a közzétett információk vagy az oldalon található bármely tartalom elolvasásából vagy felhasználásából származó esetleges hibákért vagy bármilyen típusú mulasztásért, valamint közvetlenül, közvetetten vagy esetlegesen bekövetkező bármilyen jellegű kárért, továbbá a más oldalakon található anyagokhoz való hozzáféréséért vagy használatáért.

Jelen honlap tartalma Davide Sacco ügyvéd és/vagy a munkatársai kizárólagos tulajdonát képezi és nem használható fel és másolható le semmilyen célra, semmilyen analóg vagy digitális eszközzel, a tartalom jogosultjainak kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.

A honlap harmadik személyek weboldalaira mutató külső hivatkozásokat tartalmazhat, amelyek semmilyen kapcsolatban nem állnak Davide Sacco ügyvéddel. Davide Sacco ügyvéd semmilyen ellenőrzést nem gyakorol ezen weboldalak tartalma, az általuk ajánlott termékek és szolgáltatások, az adatvédelmi politikájuk és az alkalmazott biztonságuk felett, valamint nem vizsgálja ezen honlapok üzemmódját sem. Davide Sacco ügyvéd semmilyen módon nem felelős ezen weblapok tartalmáért, sem az általuk megvalósított esetleges törvénysértésért, és semmilyen felelősséget nem vállal az ezeken a honlapokon történő böngészések során a felhasználót ért esetleges károkért. Így a harmadik személyek weboldalain történő böngészés kizárólag a felhasználó kockázatára és veszélyére történik, aki egy esetlegesen felmerülő jogvita során kizárólag ezen harmadik személyek által működtetett honlap tulajdonosára hivatkozhat.