The Jelq Exercise For Natural Penis Enlargement

Magyar, olasz és nemzetközi szerződések készítése és véleményezése

Irodánk segítséget nyújt mind a szerződéskötéseket megelőzően (szándéknyilatkozatok, titoktartásra vonatkozó megállapodások, a másik féllel folytatott tárgyalások/egyeztetések írásba foglalása/elkészítése/kidolgozása), mind a szerződések tényleges elkészítésekor. A szerződéseket az olasz, valamint – a kiváló magyar ügyvédekkel fennálló folyamatos együttműködésnek köszönhetően – a magyar jogszabályoknak megfelelően készítjük el olasz, magyar és angol nyelven. A szerződések elkészítésekor különös figyelmet fordítunk a közösségi és nemzetközi jogszabályokra, valamint az olyan speciális klauzulák rendelkezéseire, amelyek a felek között felmerülő esetleges jogviták esetén hagyományosan meghatározzák a joghatóságot és az illetékes bíróságot.