The Jelq Exercise For Natural Penis Enlargement

Szeparációs eljárás és válóper

Irodánk segítséget nyújt ügyfeleinek a különválási és házasságfelbontási eljárások során Olaszországban, valamint a magyar ügyvéd irodákkal folytatott közvetlen és folyamatos együttműködésnek köszönhetően Magyarországon is, ahol bizonyos esetekben már 3-6 hónap alatt ítélet születhet. Emellett a különböző európai országokban tevékenykedő kollégákkal való közreműködésre tekintettel lehetőség van különválási és házasságfelbontási eljárást indítani számos európai országban.

Irodánk különösen ügyel arra, hogy különböző nemzetiségű és/vagy különböző államokban lakóhellyel rendelkező házastársak esetén a 2201/2003 EU rendelet 3. cikkében meghatározott joghatóság alternatív feltételei teljesítését tiszteletben tartsa/figyelembe vegye. Ezen rendelet értelmében ugyanis a házassági kötelékek felbontására azon bíróságok rendelkeznek joghatósággal, amelynek területén a házastársak szokásos tartózkodási helye található, vagy ahol az utolsó közös szokásos tartózkodási hely található, amennyiben valamelyikük még mindig ott tartózkodik, vagy amelynek területén az alperes szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy közös kérelem esetén, ahol a házastársak egyike szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik. Az illetékességet megalapozza továbbá a kérelmező/felperes szokásos tartózkodási helye, amennyiben a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 1 évig ott tartózkodott, vagy amennyiben a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 6 hónapot ott tartózkodott és az adott tagállam állampolgára.

Végezetül érdemes megjegyezni, hogy fenti rendelet alapján a házasságfelbontás, a különválás, a házasság érvénytelenítése tárgyában meghozott döntések uniós államokban történő elismertetése, továbbá a gyermekláthatási jog, valamint a szülői felügyeleti jog tárgyában meghozott döntések automatikus elismertetése és végrehajtása nem igényel külön érvényesítést, azok automatikusan elismerésre/elfogadásra kerülnek. A közvetlenül érdekeltek tehát a fent említett témákban hozott ítéletek bejegyzését kérhetik bármelyik tagállam anyakönyvvezetésébe/anyakönyvi nyilvántartásába.